Zijn er wachtwoord eisen voor het aanmaken van een account?

ImpactYou heeft geen eisen gesteld aan je wachtwoord, maar adviseert wel een wachtwoord te gebruiken wat sterk is. Een sterk wachtwoord bestaat uit ten minste acht tekens, is niet je eigen naam of bedrijfsnaam, is geen volledig woord, wijkt af van eerdere wachtwoorden en bevat minimaal een hoofdletter, kleine letters, cijfers en een of meerdere symbolen (!@#$%^&*(){}[]/\|<>,.?)

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.