Ik kan mezelf niet horen wanneer ik de video afspeel.

Het is mogelijk dat de microfoon van jouw computer (te) zacht staat bij het afspelen. Stel het volume bij naar boven en kijk of het nu wel verstaanbaar is. Ook is het mogelijk dat tijdens de opname de microfoon (te) zacht ingesteld stond. In dat geval is het geluid slechts tot op zeker hoogte te versterken en adviseren wij om de video opnieuw op te nemen met de juiste microfoon instellingen. 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.