Hoe maak ik een eerste (proef) video opname?

Klik op 'Record' in het bedieningspaneel om een opname te starten. Voorafgaand aan de opname tikt een timer 3 seconden af. Hierna begint de VidyCue tekst te scrollen en start de opname. In het videovenster wordt de resterende opnametijd weergeven. Nu kun je de lettergrootte en scrolsnelheid van de VidyCue tekst instellen met behulp van de schuifregelaars. Het scrollen kun je ook pauzeren door met de muis in het VidyCue venster te gaan staan en de linker muistoets ingedrukt te houden. Het formaat van het VidyCue venster kan in horizontale richting worden aangepast door met ingedrukte linker muistoets de rechter benedenhoek van het VidyCue scherm naar rechts of links te slepen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.