Hoeveel woorden heb ik nodig voor 1 tot 3 minuten presenteren?

ImpactYou houdt exact het aantal gebruikte woorden bij en geeft dit aan in het kader boven de tekstblokken. Het aantal woorden dat nodig is voor een presentatie van maximaal 3 minuten (duur van een video) hangt af van het soort spreker en de context waarin deze spreekt: Een snelle spreker haalt 160 woorden per minuut, een gemiddelde spreker 130 woorden, en een langzame spreker 100 woorden per minuut. Deze gegevens zijn gemiddelden en puur indicatief. 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.